Teknik Pemisahan Anakan Philo eceng

Teknik pemisahan anakan Tanaman philo eceng.Memisahkan anakan Tanaman Philo eceng dapat diperbanyak melalui pemisahan anakan bila telah muncul anakan di permukaan batang, berhimpitan dengan sang induk. Philo eceng dapat memiliki anakan jika di pacu atau diakali terlebih dahulu. Jika...