Pengolahan Media Tanam Dan Pemupukan Semangka

Pengolahan Media tanam dan pemupukan semangka.Bila areal bekas kebun, perlu dibersihkan dari tanaman terdahulu yang masih tumbuh. Bila bekas persawahan, dikeringkan dulu beberapa hari sampai tanah itu mudah dicangkul, kemudian diteliti pH tanahnya. Lahan yang ditanami dilakukan pembalikan tanah...